เทศบาลตำบลเขาพนม มีความประสงค์จะประมูลลานกอนกรีตบริเวณหน้าอาคารจำหน่ายเสื้อผ้าตลาดกลางชุมชนเทศบาลตำบลเขาพนม เพื่อทำเป็นตลาดนักเปิดท้ายวันอาทิตย์

          เทศบาลตำบลเขาพนม มีความประสงค์จะประมูลลานกอนกรีตบริเวณหน้าอาคารจำหน่ายเสื้อผ้าตลาดกลางชุมชนเทศบาลตำบลเขาพนม เพื่อทำเป็นตลาดนักเปิดท้ายวันอาทิตย์ กำหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจจะยื่นซองประมูลราคา สอบถามรายละเอียดและขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพนม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โทรศัพท์ 0-7568-9041 ต่อ 106


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar