องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7560-0295 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar