สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ห่วงประชาชน เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้ตามเป้าหมาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ห่วงประชาชน เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้ตามเป้าหมาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ห่วงประชาชนในจังหวัดที่ยังฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่ำกว่าเป้าหมาย เชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น รองรับการเปิดประเทศและกลับมาทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิต ลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมอยู่ในช่วงระยะขาลงทั้งประเทศ มาตรการต่าง ๆ เริ่มผ่อนปรนลงมา เช่น การเปิดสถานบันเทิงใน 31 จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์บริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 ได้ดี ซึ่งการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 ไปสู่โรคประจำถิ่นนั้น หนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือประชาชนได้รับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นครอบคลุมทุกกลุ่ม (Universal Vaccination) โดยแต่ละจังหวัดต้องมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพราะปัจจุบันมีข้อมูลวิจัยจากต่างประเทศและจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ไทยพบว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้ว 4-6 เดือนภูมิคุ้มกันจะลดลงต้องฉีดเข็มกระตุ้นจึงจะสามารถป้องกันการติดเชื้อการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ดี
นายแพทย์สมบูรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จังหวัดกระบี่ มีผู้ที่ครบกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นมารับการฉีดเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นยังน้อยมาก จึงขอเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นเพียงพอ รองรับการเปิดประเทศและใช้ชีวิตได้เป็นปกติและมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ทั้งซิโนแวค แอสตร้าเซเนก้า และไฟเซอร์ไปยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุด เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถพาผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไปฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และให้บริการแบบ walk in ทุกจุดฉีดนอกจากนี้ รพ.สต.หลายแห่งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกสำรวจประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและจัดวัคซีนไปบริการเชิงรุกถึงบ้าน 
ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนต้องร่วมมือกันในช่วงเวลาที่สำคัญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 ให้เพียงพอ โดยมีวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 60 หากไม่ช่วยกันระดมกำลังและจัดวัคซีนไว้พร้อมบริการในทุกพื้นที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 ไปสู่โรคประจำถิ่นได้

วาสนา บัวทอง
สวท.กระบี่ รายงาน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar