เทศบาลเมืองกระบี่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการตลาดสด

เทศบาลเมืองกระบี่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการตลาดสด

เทศบาลเมืองกระบี่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น  ในเรื่องการบริหารจัดการตลาดสด นำโดยนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เข้าชมตลาดสดมหาราช มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยผู้จัดการตลาดสด เจ้าหน้าที่งานตลาดสด เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับและนำชมพร้อมบรรยายถึงการจัดแบ่งโซนจำหน่ายสินค้าตามประเภท  การบริหารจัดการตลาด 
จากนั้นคณะศึกษาดูงานรับฟังบรรยายทั้งเรื่องการบริหารจัดการตลาดสด การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆของเทศบาลเมืองกระบี่ ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีนายประชุม  เอ่งฉ้วน รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับรวมถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ และมีนายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายถึงการบริหารจัดการตลาดสดมหาราชของเทศบาลเมืองกระบี่และเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ แก่คณะศึกษาดูงานได้รับฟังโดยละเอียด สร้างความประทับใจแก่คณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง 
นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้กล่าวขอบคุณเทศบาลเมืองกระบี่ที่ได้แนะแนวการบริหารจัดการตลาดสด และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งทางองค์การบริการส่วนจังหวัดตรังจะนำวิธีการบริหารจัดการตลาดสดของเทศบาลเมืองกระบี่ ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงตลาดสดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่กำลังมีนโยบายในการดำเนินการปรับปรุงตลาดฯ ให้มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป

วาสนา บัวทอง
สวท.กระบี่ รายงาน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag