สถานี :
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 295
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 260
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 237
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 242
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 422
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 241
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 225
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 224
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 276
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 211
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 240
รายการวิทยุยอดนิยม
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 422
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 295
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 276
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 260
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 251
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 247
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 242
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 241
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 240
สวท.กระบี่ (FM98.5 MHz) ผู้ชม 237
ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดกระบี่ อย่างไม่เป็นทางการ
ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดกระบี่ อย่างไม่เป็นทางการ
การจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)เพื่อขยายฐานตลาดสินค้าเกษตรและสร้างความยั่งยืน
การจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)เพื่อขยายฐานตลาดสินค้าเกษตรและสร้างความยั่งยืน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10 ไร่  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
วันนี้ 24 สิงหาคม 2565 นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก-หนอง-นำ โมเดล บ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายรณชิต รัตนภิรมย์ ผู้จัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขากระบี่ กล่าวรายงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระรำชดำริ “ปลูกป่ำ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานก่อให้เกิดการสนับสนุนดูแลรักษาป่าไม้ อนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์ สร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการพัฒนำที่ยั่งยืน ด้ ว ย การพัฒนาเ ศ รษ ฐ กิจ แบบอง ค์รวม ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็
ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่อายุ 150 ปี ชื่อ”ไอ้เป็ด”ได้รับฉายาว่ากินไอ้เป็ดลืมเหม็ดทุกอย่างสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ลิ้มลอง
ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่อายุ 150 ปี ชื่อ”ไอ้เป็ด”ได้รับฉายาว่ากินไอ้เป็ดลืมเหม็ดทุกอย่างสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ลิ้มลอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“คนเมืองกระบี่ สุขภาพดีห่างไกล NCDs ด้วยการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม”
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“คนเมืองกระบี่ สุขภาพดีห่างไกล NCDs ด้วยการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม”
เทศบาลเมืองกระบี่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการตลาดสด
เทศบาลเมืองกระบี่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการตลาดสด
ผวจ.กระบี่ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กที่มีปัญหาสุขภาพและพิการในครัวเรือนเปราะบาง อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ ตามปฏิบัติการ krabi Steady
ผวจ.กระบี่ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กที่มีปัญหาสุขภาพและพิการในครัวเรือนเปราะบาง อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ ตามปฏิบัติการ krabi Steady
ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่นำสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าหาดอ่าวนาง และสถานที่กักกันสุนัขชั่วคราว อบต.อ่าวนางในขณะที่คนรักสุนัขมาขอรับสุนัขหน้าหาดอ่าวนาง จ.กระบี่ ยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำร้าย
ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่นำสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าหาดอ่าวนาง และสถานที่กักกันสุนัขชั่วคราว อบต.อ่าวนางในขณะที่คนรักสุนัขมาขอรับสุนัขหน้าหาดอ่าวนาง จ.กระบี่ ยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำร้าย
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government