บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

          บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 2 อาคาร ท.083 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้ง Download ใบสมัครได้ที่ Web Site : http://www.egati.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2436-6940 , 0-2436-6941คะแนนโหวต :