สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา

          สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกวิชาสาขา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เลขที่ 35 ถนนเจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-7561-1332คะแนนโหวต :