สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ รับสมัครงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา

          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ รับสมัครงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19- 23 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0-7562-3139คะแนนโหวต :