องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีควุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความเหมาะสมในการปฎิบัติงานในหน้าที่ และมีความสามารถในการปฎิบัติงาน รวมทั้งมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ รับสมัครระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0-7565-6140คะแนนโหวต :