วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

          วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7561-1796 ต่อ 113คะแนนโหวต :