วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ ครูสอนแผนกวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

          วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ ครูสอนแผนกวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7561-1796 ต่อ 113คะแนนโหวต :