สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 12 อัตรา

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 12 อัตรา คือ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการเเพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4249 2046 ต่อ 122
 คะแนนโหวต :