วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ

          วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา แผนกวิชาการตลาด 1 อัตรา แผนกวิชาการท่องเที่ยว 1 อัตรา รับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7561-1796 ต่อ 113


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar