สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

          สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีความสามารถเหมาะสมในการปฎิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน  2564 เว้นวันหยุดราชการ  ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง สามารถสอบถามได้ที่ โทร.0-7569-1481


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar