สำนักงานสรรพกรพื้นที่กระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

          สำนักงานสรรพกรพื้นที่กระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับในสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพกรพื้นที่กระบี่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-7566-3636 ต่อ 204


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar