จังหวัดกระบี่ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม NO 603

        จังหวัดกระบี่ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม NO 603 พื้นที่ดำเนินการ 3,358 ไร่ 82 ตารางวา ต.กระบี่น้อย อ.เมือง และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 1 แห่ง กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 1 กันยายน 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ krabi@alro.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7566-3562 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar