ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา

        ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ โรงอาหารคัวกันเอง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอดูของและสอบถมมรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.0-7566-3947คะแนนโหวต :