เทศบาลเมืองกระบี่ ขายทอดตลาดซากพัสดุที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 126 รายการ กำหนดขายทอดตลาด โดยวิธีสู้ราคาด้วยวาจา

         เทศบาลเมืองกระบี่ ขายทอดตลาดซากพัสดุที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 126 รายการ กำหนดขายทอดตลาด โดยวิธีสู้ราคาด้วยวาจา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพพัสดุที่จะขาย ณ สถานที่เก็บของเทศบาลเมืองกระบี่ เวลา 10.00 น.ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองกระบี่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7562-4572 ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :