องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลค่าธรรมเนียมตอบแทนการให้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร้านที่ 3 ประเภท

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลค่าธรรมเนียมตอบแทนการให้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร้านที่ 3 ประเภท ข้าวราดแกง (อาหารอิสลาม) ขนาดพื้นที่ร้านประมาณ 18 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาทต่อร้าน กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปกาสัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 และกำหนดเปิดวองประมูลในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.40 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7562-7111 ต่อ 154 ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :