องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะเปิดประมูลค่าธรรมเนียมตอบแทนการให้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะเปิดประมูลค่าธรรมเนียมตอบแทนการให้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร้านที่ 3 ประเภท ข้าวราดแกง (อาหารอิสลาม) ครั้งที่ 2 ซึ่งมีขนาดพื้นที่แต่ละร้านประมาณ 18 ตารางเมตร กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7562-7111 ต่อ 154 ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :