เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตและโรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกันจัดทำโครงการบริจาค

          เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตและโรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกันจัดทำโครงการบริจาค "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ห้องสุดมงคล ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยกำหนดเป้าหมายให้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๓๐๐ คน ซึ่งผู้บริจาคโลหิต จะได้รับอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และของที่ระลึกจากเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
 คะแนนโหวต :