สำนักบริหารพื้นที่อนุรัก์ที่ 5 ขายทอดตลาดพัสดุของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จำนวน 5 รายการ

            สำนักบริหารพื้นที่อนุรัก์ที่ 5 ขายทอดตลาดพัสดุของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จำนวน 5 รายการ กำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จ.กระบี่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7535-6134 ต่อ 206คะแนนโหวต :