บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมกรณีเด็กชายพงษ์พัฒน์ มงคลบุตร

         บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีเด็กชายพงษ์พัฒน์ มงคลบุตร อายุ ๑ ปี ๙ เดือน ที่อยู่ ๖๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นบุตรของนางสาวสมัย มงคลบุตร ไม่ปรากฏบิดา เนื่องจากมารดาของเด็กได้ทอดทิ้งเด็กไว้กับนายสนิท มงคลบุตร อายุ ๗๑ ปี (ตา) และนางอารีย์ มงคลบุตร อายุ ๖๖ ปี (ยาย) อาศัยอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สภาพความเป็นอยู่ลำบาก ซึ่งเด็กถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมและมารดาเด็กมีพฤติกรรมใช้สารเสพติด เร่ร่อน มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งปัจจุบันไม่สามารถติดตามตัวได้ หากผู้ใดรู้จักนางสาวสมัย มงคลบุตร หรือสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๖๑-๒๓๒๓-๔ ได้ทุกวันเวลาราชการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่อยู่เลขที่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
 



คะแนนโหวต :