โรงพยาบาลสนามพลบดี จังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

          โรงพยาบาลสนามพลบดี จังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 หรือ บริจาคเงิน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรร์การเกษตร เลขบัญชี 020201066035 ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลสนามพลบดีคะแนนโหวต :