สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๘๐ รายการ

          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน  ๘๐ รายการ กำหนดยื่นซองขายทอดตลาดในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 0๙.00-11.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดกระบี่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕-๕๒๕-๕๖๑๕  ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :