สำนักงานงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจ ประกวดเรียงความและวีดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง “ วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)”

          สำนักงานงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจ ประกวดเรียงความและวีดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง “ วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)” หัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิ-19” ประเภทนักเรียน ความยาวไม่น้อยกว่า 2 หน้า แต่ไม่เกิน 3 หน้า ประเภทนักนิสิต นักศึกษา ความยาวไม่น้อยกว่า 3 หน้า แต่ไม่เกิน 4 หน้า ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งเรียงความ ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม  2564 โทร 02-2425900 ต่อ 5241คะแนนโหวต :