องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศขายซากพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 70 รายการ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศขายซากพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 70 รายการ ด้วยวาจา กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 19 พฤศจิกายน  2564 ลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น. และทำการประมูลขาย เวลา 10.10 เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมพระนาง (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดและลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อื่นทำการแทน หรือแจ้งชื่อ ที่อยู่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7560-0295-6 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ สามารถดูพัสดุที่ทำการขาย ตั้งแต่วันที่ 5-17 พฤศจิกายน  2564  ในวันเวลาราชการคะแนนโหวต :