องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศขายซากพัสดุที่ชำรุดรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 5 รายการ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศขายซากพัสดุที่ชำรุดรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 5 รายการ ด้วยวาจา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2564 ณ ห้องประชุมพระนาง (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดและลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อื่นทำการแทน หรือแจ้งชื่อ ที่อยู่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7560-0295-6 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ สามารถดูพัสดุที่ทำการขายได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ตั้งแต่วันที่ 4-15 พฤศจิกายน  2564  ในวันเวลาราชการคะแนนโหวต :