มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป (รอบ 2) ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

          มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป (รอบ 2) ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โทร.075-664462 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ โทร.091-5277183 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาพลศึกษา (4ปี) โทร.075-664408 รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-6 พ.ค.2565


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar