บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคพิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคพิเศษ จำนวน 12 หลักสูตร ภาคปกติ จำนวน 1 หลักสูตร สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็ปไซต์ https://www.graduate.sru.ac.th และ https://www. reg.sru.ac.th


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar