ด่านศุลกากรกระบี่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 30 รายการ

        ด่านศุลกากรกระบี่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 22  มีนาคม  2565 รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มทำประมูลหลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จ ณ ที่ทำการศุลกากรกระบี่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ ด่านศุลกากร โทร 0-7562-0950 ในวันเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar