นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าฯกระบี่ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกระบี่

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกระบี่ทุกท่าน ที่ได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 จำนวนมากถึง 294,837 คน คิดเป็น 82.53 % จากจำนวนผู้มีสิทธิ 357,264


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar