จังหวัดกระบี่ ประกอบพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ปูม้าและปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดิน และสร้างแหล่งอาหารอย่างยั่งยืน

จังหวัดกระบี่ ประกอบพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ปูม้าและปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดิน และสร้างแหล่งอาหารอย่างยั่งยืน 
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้โกงกางตามโครงการปลูกป่ารักษ์โลก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566
โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 200,000 ตัว และพันธุ์ปูม้า จำนวน 20,000 ตัว ลงในลำคลองที่ท่าเทียบเรือบ้านควน 🌿และปลูกต้นโกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ จำนวน 100 ต้น ที่หมู่ 8 บ้านควน ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นลำคลองที่มีผืนป่าไม้ชายเลนและไม่โกงกางนานาพรรณ ที่ขึ้นปกคลุมอยู่ตามแนวริมชายฝั่งและลำคลองอย่างอุดมสมบูรณ์ ทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด อีกทั้งยังเป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและผืนป่าชายเลนไม่ให้มีการบุกรุกทำลาย โดยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ที่มีความเข้มแข็งและเคารพกฎกติกาในการจับสัตว์น้ำ มาเพื่อการบริโภคและจำหน่ายหารายได้เลี้ยงครอบครัว
กิจกรรมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่แม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยพระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้กรมประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎรได้นำไปบริโภคในครัวเรือนและการายได้ให้กับครัวเรือน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar