สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่บรรลุความร่วมมือเบื้องต้นกับตัวแทนจากแขวงหลวงพระบาง มหาวิทยาลัยสุภานุวงษ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวกำหนดประชุมMOU ปลายเดือนมกราคมนี้ 

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่บรรลุความร่วมมือเบื้องต้นกับตัวแทนจากแขวงหลวงพระบาง มหาวิทยาลัยสุภานุวงษ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวกำหนดประชุมMOU ปลายเดือนมกราคมนี้ 

นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล พร้อมด้วย ท่านคัตตะพร พรมมะปัญญา ตัวแทนภาคธุรกิจและการศึกษาจากแขวงหลวงพระบาง ดร.คำแสน สีสะวง ตัวแทนจากแขวงหลวงพระบาง มหาวิทยาลัยสุภานุวงษ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาว ร่วมประชุมครั้งแรกที่ห้องประชุมศรีผ่องฟาร์ม มหา'ลัยแพะ นานาชาติกระบี่และZoom Applicationโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้หอการค้าไทย นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้วย ทั้งนี้ทุกฝ่ายร่วมประชุมหารือ พัวพัน สัมพันธ์มั่นยืน เชื่อมโยงในระหว่างประเทศ ครอบคลุมทางด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษารวมทั้งระบบลอจิสติกหรือการคมนาคมขนส่งทางอากาศและระบบราง และทางฝ่ายสปป.ลาวเห็นว่าสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรมีความพร้อม สมบูรณ์ทุกด้าน จึงพิจารณาขยายจากแขวงหลวงพระบางเป็นทั้งประเทศ

สำหรับการประชุมทั้งสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และ สปป.ลาว มีแนวคิดสอดคล้องกัน ที่ต้องการร่วมกันทำธุรกิจประเภทต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษาคือแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษาในระดับต่างๆ ตลอดจนการท่องเที่ยวระหว่างสองพื้นที่ นอกจากนี้ ทางฝ่าย สปป.ลาว มุ่งหวัง จะให้มีการเปิดเส้นทางบินจาก หลวงพระบาง-กระบี่หรือเวียงจันทน์-กระบี่ เพื่อนำกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน สปป.ลาว เชื่อมโยงมาสู่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียงในทะเลอันดามัน เพราะปัจจุบันบางกอกแอร์เวยส์ มีเส้นทางบิน หลวงพระบาง - กรุงเทพมหานคร และ เวียงจันทน์-กรุงเทพมหานคร และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มาเยือนจังหวัดกระบี่ไปเที่ยว สปป.ลาวเช่นเดียวกัน โดยอาศัยเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่ ทั้งทางบก รถยนต์ ทางอากาศควบคู่ไปกับรถไฟความเร็วสูงของ สปป.ลาวที่เปิดบริการเมื่อเร็วๆนี้รวมทั้งต้องการ อาหารทะเลแห้งและแพะแช่แข็งจากจังหวัดกระบี่

นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่กล่าวว่าโดยส่วนตัว มีความตื่นเต้นในการติดต่อประสานงานจนนำมาสู่การประชุมและมั่นใจว่า ผู้แทนทั้งสองฝ่าย ต่างเข้าใจในศักยภาพความสำคัญของการร่วมมือในทุกมิติ และทางสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ยินดีเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมลงนาม MOU ร่วมกับ ทาง ตัวแทน แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ประมาณปลายเดือนมกราคม 2565 ในเบื้องต้น กำหนดไว้ประมาณวันที่ 25-30 มกราคม และขอให้ ผู้มีอิทธิพล ผู้มีทักษะ ความรู้สามารถหรือกว้างขวาง ของแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว มาเยือนจังหวัดกระบี่ เพื่อมีเวลาในการจัดเตรียมการประชุมให้เหมาะสม ที่สำคัญทราบว่า ทางการ สปป.ลาว จะเชิญทูตพาณิชย์ไทยมาร่วมเป็นสักขีพยาน ในขณะเดียวกันสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จะแจ้งข้อมูลนี้ต่อนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ทราบด้วยเหมือนกัน
 


คะแนนโหวต :