รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมมอบอุปกรณ์สิ่งของที่มีความจำเป็นด้วย

        วันที่ 22  เมษายน 2564 นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมได้มอบอุปกรณ์สิ่งของที่มีความจำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ใช้ในขณะรักษาตัวที่อยู่ในโรงพยาบาลกระบี่ และกักตัวในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงมอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กาแฟ เครื่องบำรุงร่างกาย นมกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 อย่างเข้มแข็ง โดยมีนายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมให้การต้อนรับ 
         จากนั้นเดินทางไปยัง โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ มีกำหนดฉีดวัคซีนซิโนแว็ค ล็อตที่ 2 จำนวน 4,760 โดส แยกเป็น อำเภอเมืองกระบี่ 2,080 คน เขาพนม 320 คน เกาะลันตา 480 คน คลองท่อม 320 คน  อ่าวลึก 320 คน ปลายพระยา 320 คน ลำทับ 280 คน เหนือคลอง 320คน และเกาะพีพี 320 คน  
         นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าว ชื่นชม และขอบคุณความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันคัดกรองประชาชน ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19   
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :