จังหวัดกระบี่ แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ระลอกที่ 3 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 61 ราย

        พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ และนายแทพย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ระลอกที่ 3 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 61 ราย ณ ร้านตะวันหวานสเตชั่น อ.เมือง จ.กระบี่       
        สถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดกระบี่ระลอกใหม่ตั้งแต่ ๑ - '๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ จังหวัดกระบี่มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ๖1 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ๓๙ ราย โรงพยาบาลสนาม ๑๕ รายรักษาหายแล้ว ๗ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยที่พบโดยส่วนใหญ่จากระบบการรักษาพยาบาลจำนวน ๕๕ ราย และจากการค้นหาเชิงรุก ๑ ราย เป็นคนไทย 58 ราย ต่างชาติ ๓ ราย ผู้ป่วยที่รักษาจำแนกตามรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอปลายพระยา ๙ รายอำเภอเมืองกระบี่ ๕๑ ราย (โรงพยาบาลสนาม ๑๕ ราย โรงพยาบาลกระบี่ ๒๓ ราย โรงพยาบาลเอกชน ๖ ราย) อำเภอเหนือคลอง ๑ ราย จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยสัมผัสเชื้อจากสถานที่เสี่ยง สถานบันเทิง พื้นที่ระบาด เป็นกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยง จำนวน ๑๘ ราย และกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน ๔๓ ราย
       สำหรับมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดกระบี่นั้น กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องรายงานตัวผ่านระบบ QT๑๔ ดาวน์โหลดแอปฯ หมอชนะ และกักตัว ๑๔ วัน หรือตามระยะเวลาที่พำนัก กรณีที่ ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม หรือมีผลตรวจเชื้อโควิด ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ไม่ต้องกักตัว สถานประกอบการโรงแรมมีการติดตามนักท่องเที่ยวทุกรายที่เข้าพักและให้มีการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามแบบที่จังหวัดกระบี่กำหนด 
       โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดกระบี่ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ จำนวน ๑๗๖ เตียง จัดให้มีโรงพยาบาลสนาม (อาคารโกเมน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่) รองรับผู้ป่วยได้ ๑๑๐ เตียง และมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้รองรับกรณีมีการระบาด เพิ่ม ๒ แห่ง คือกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๕ (ร.๑๕ พัน ๑) อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีการจัดเตรียมสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine :LQ) จำนวน ๕๔๕ ห้อง ใช้ไปแล้ว ๒๒๕ ห้อง การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการได้แก่ ผู้ประกอบการ พนักงานโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร พนักงานขับรถ ขับเรือ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ประจำด่าน เป้าหมาย จำนวน ๒,๐๐๐ ราย ดำเนินการตรวจแล้ว จำนวน ๑,๕๒๕ ราย ตรวจพบเชื้อ ๑ ราย รอผลตรวจ ๗๑ ราย ส่วนการฉีดวัคซีนของจังหวัดกระบี่ ได้รับการฉีดเข็มที่ ๑ แล้วจำนวน ๗,๓๗๘ ราย เข็มที่ ๒ จำนวน ๑,๒๘๒ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖เม.ย. ๖๔)
         ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ สังเกตอาการตัวเอง เช็คชื่อแอปฯไทยชนะ หมอชนะ" ๑๐๐% หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-๑๙ ให้ไปตรวจ ณ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :