องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564

        องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้รับมอบหมายจาก นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ให้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564 โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ติดตามการติดตั้งป้าย มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น รัดกุม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา พบกระบวนการทุจริต หลอกลวง แอบอ้างรับผลประโยชน์จากผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สมัครสอบระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อของการกระทำผิดกฎหมาย หากพบพฤติการณ์แอบอ้างรับผลประโยชน์ ให้แจ้งเบาะแส และสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ บันทึกภาพและคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
         สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ได้มีการประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2564 และมีการเลื่อนประกาศวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จากเดิมวันที่ 20 เม.ย.2564 เป็นภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ การเรียกรับผลประโยชน์ ตลอดจนความไม่เป็นธรรม ทั้งยังได้ให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสอบ ให้ดูแลควบคุมการสอบอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วของข้อสอบเป็นอย่างดี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :