นายก อบจ.กระบี่ เผยถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งปรือ -ตำบลห้วยยูง ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกมากขึ้น และขอให้ช่วยกันดูแล ไม่ให้มีการนำรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินวิ่งบนถนนฃ

         นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดเผยภายหลังจากการตรวจรับงานจ้างร่วมกันตรวจรับงานจ้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ 7 บ้านพรุเตียว อำเภอเขาพนมไปยังบ้านบกห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 2 กิโลเมตร ในการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวมีการสุ่มตรวจโดยการเจาะพื้นผิวถนนและการวัดระยะทาง ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ของงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง จำนวน 9,006,000 บาท แต่มีการประกวดราคา โดยมีผู้รับจ้างได้ในราคา เพียง 4,680,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  
         นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อมต่อกัน 2 ตำบล เมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จขอให้พี่น้องประชาชน 2 ข้างทางช่วยกันดูแล ไม่ให้มีการนำรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินมาวิ่งบนถนน หากมีการชำรุดขอให้แจ้งไปที่ประชาคมหมู่บ้านหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดในพื้นที่ เพราะเป็นการก่อสร้างจากงบภาษีของพี่น้องประชาชน ซึ่งต่อไปนี้พี่น้องเกษตรกรจะได้รับความสะดวกในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้ที่อุทิศที่ดินผลอาสินจนการก่อสร้างถนนสายนี้แล้วเสร็จ ในส่วนที่เหลืออีกระยะหนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะนำเข้าแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :