สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลกระบี่

         วันที่ 4 มิถุนายน 2564 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลกระบี่ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย ชั้น 6 อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่ โดยมีนายสุพจน์  ภูเก้าล้วน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ กล่าวรายงาน และมีนายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ      
         ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)" จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลเป็นวงกว้าง ขณะที่หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชาอนุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน 8 เครื่อง เพื่อนำเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยรายอื่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ต่อไป     
        โรงพยาบาลกระบี่ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดกระบี่ ที่ต้องรักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบัน จังหวัดกระบี่ มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ในระลอก 3 มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จำนวน 307 คน รักษาหายแล้ว 271 คน อยู่ระหว่างการรักษา 36 คน มีผู้ป่วย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งทางจังหวัดฯ มีโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามโกเมน และโรงพยาบาลสนาม กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :