หลายภาคส่วนร่วมฉลองแสดงมุทิตาจิตพระราชวชิรากรได้ "เลื่อนสมณศักดิ์"เป็นพระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.ที่วัดมหาธาตุวชิมงคล(บางโทง) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายอภินันท์ เผือกผ่อง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปัจจุบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อัยการสูงสุดจังหวัดกระบี่ รวมทั้งคณะทำงานคลังสมอง สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมฉลองแสดงมุทิตาจิตพระราชวชิรากรได้ "เลื่อนสมณศักดิ์"เป็นพระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ 
        สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 10 รูปและองค์ที่ 5 คือ พระราชวชิรากร เป็น พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 และพระครูใบฎีกา 1 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :