อำเภอเมืองกระบี่ซ้อมแผนข้อปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) จำลองสถานการณ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากท่าเรืออ่าวน้ำเมาไปเข้าที่พักโรงแรมในพื้นที่ไร่เลย์

          เมื่อวันที่  23 มิ.ย.2564 นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานซ้อมแผนข้อปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) จำลองสถานการณ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากท่าเรืออ่าวน้ำเมาไปเข้าที่พักโรงแรม ณ ไร่เลย์ หมู่ที่2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
โดยมีนายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายสมบูรณ์ หง้าฝา ประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์แหลมพระนาง หัวหน้าส่วนราชการจากภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนและร่วมประชุม 
           การซ้อมแผนในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) รูปแบบการรับนักท่องเที่ยวของ 3 พื้นที่นำร่องในจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย เกาะพีพี ไร่เล และเกาะไหง ในการเตรียมความพร้อมจังหวัดกระบี่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและรูปแบบการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลอ่าวนางและจังหวัดกระบี่ต่อไป
          และวันเดียวกันนี้ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี มีการซ้อมแผนในพื้นที่ท่องเที่ยว ของอุทยานฯด้วย
          ส่วนวันนี้ (24 มิ.ย.2564) กำหนดซ้อมแผน SOP ที่ เกาะไหง อำเภอเกาะลันตา วันที่ 27 มิถุนายน ซ้อมแผนที่เกาะพีพี อำเภอเมือง และวันที่ 29 มิถุนายน ซ้อมแผน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ท่าเทียบเรือโดยสารและท่องเที่ยว คลองจิหลาด  อำเภอเมืองกระบี่ตามลำดับ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :