รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA และ SHA Plus ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

         วันนี้ (16 ก.ค.2564) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA และ SHA Plus ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมโรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวตามแผนเปิดประเทศของรัฐบาลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่จะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต หรือโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์ SHA และ SHA Plus มีพันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) ตลอดจนผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตระหนักถึงสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จนทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย ประสบกับความมั่นคงและความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พยายามพลิกฟื้นสถานการณ์การท่องเที่ยว ให้กลับมาได้อีกครั้งในเร็ววัน โดยเริ่มจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย แล้วขยายผลไปส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ความสำเร็จของการเปิดแหล่งท่องเที่ยวสำหรับต้อนรับการเดินทางกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นับตั้งแต่มาตรการ Phuket Sandbox มาจนถึง Samui Plus Model  ต่างเกิดจากก่อร่างโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA ด้วยกันทั้งสิ้น และขอชื่นชมที่ทุกท่าน ยังคงรักษามาตรฐานการบริการ ทั้งด้านความปลอดภัยและด้านสาธารณสุขที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อน นโยบายการท่องเที่ยวสีขาว หรือ White Tourism เพื่อจะต่อยอดให้จังหวัดกระบี่ สามารถพัฒนาและยกระดับรูปแบบการท่องเที่ยวตามแนวคิด Bio-Circular-Green Economy Model ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป  
         ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้รับอนุมัติงบประมาณภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi we care) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดกระบี่ และพัฒนาสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย(CHA) และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการร้านอาหาร Smart Restaurant ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มีสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐาน(CHA)  จำนวน 471 ราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน SHA PLUS ของจังหวัดกระบี่ เพื่อพิจารณาสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน CHA และมีพนักงานในสถานประกอบการ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แล้วมากกว่า 70% ได้รับรองมาตรฐาน SHA PLUS ครั้งที่ 1 จำนวน 130 ราย ขณะนี้จังหวัดกระบี่ ได้เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวตามแผนเปิดประเทศของรัฐบาลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจัดทำและการซักซ้อมแผน sop ในพื้นที่นำร่อง เกาะพีพี อ่าวไร่เลย์และเกาะไหง พร้อมบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครบ 100% รวมทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยว การฝึกอบรมอาสาสมัครด้านกู้ภัยและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการพื้นที่นำร่องของจังหวัดกระบี่
          รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความตั้งใจ ที่จะช่วยเสริมศักยภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ในการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการคือ “โครงการ  Amazing Thailand Safety & Health Administration” หรือ “SHA” นอกจากนั้น ททท. ยังได้ต่อยอด SHA สู่ SHA Plus เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ในการสร้างความมั่นใจแก่สถานประกอบการ ที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 70% ซึ่งเป็นการขยายผล จากมาตรการ Phuket Sandbox และ ททท. จะขยายพื้นที่ดำเนินการไปยังเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว อาทิ พังงา พัทยา ชะอำ หัวหิน เชียงใหม่ และยืนยันว่า SHA Plus ต้องต่อยอด มาถึงจังหวัดกระบี่อย่างแน่นอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :