เทศบาลเมืองกระบี่เปิดศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ถนนละงู เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้อย่างทั่วถึงใกล้บ้าน ประหยัดเวลา และเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลกระบี่

         พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ถนนละงู เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีนายรัชพล ศุภสินชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายเอกชัย กิตติธรกุล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เจ้าหน้าที่ อสม.จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่และชุมชนรวมใจชน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่ ร่วมกิจกรรม  
         ทั้งนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ถนนละงู เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดทำการสัปดาห์ละ 2 วันคือ วันจันทร์และวันพุธ วันจันทร์จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.ให้บริการตรวจโรคทั่วไป และวันพุธ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการวินิจฉัยโรคทั่วไป ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.) ตรวจวินิจฉัยโรครักษาโดยแพทย์ ในส่วนของคลินิกสุขภาพเด็กดี จะเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน (ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้บริการได้อย่างทั่วถึงใกล้บ้าน ประหยัดเวลา และเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลกระบี่ด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่ โทรศัพท์หมายเลข 0-7562-0601 ต่อ 134
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :