สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี่” มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจากสถานการณ์โควิด-19 สู่การยกระดับ อาหารจังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามโมเดลการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

         วันนี้ (9 ก.ย.2564) นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี่” มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจากสถานการณ์โควิด-19 สู่การยกระดับ อาหารจังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามโมเดลการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Krabi Gastronomy Tourism) ณ ห้องธารา โรงแรมกระบี่มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวพัชรภรณ์ งามนิรัตน์ อุปนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน  
          งาน “ของหรอยเมืองกระบี่” เป็นกิจกรรมการประกวดการทำอาหาร โดยนำเมนูจากวัตถุดิบพื้นบ้าน มาพัฒนายกระดับสู่อาหารภัตตาคาร โดยรวบรวมพ่อครัวแม่ครัวในจังหวัดกระบี่มาประชันฝีมือ พัฒนาเป็นเมนูอาหารของชาวกระบี่ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันขึ้น มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท มอบให้แก่ผู้ชนะเลิศ จำนวน 9 เมนู ประกอบด้วย อาหารคาว 3 เมนู ขนมหวาน 3 เมนู และเครื่องดื่มสมุนไพร 3 เมนูรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จำนวน 45 ทีม หลังจบการแข่งขัน จะนำเมนูที่ชนะการประกวดทั้ง 9 เมนูที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและยกระดับเมนูอาหารชุมชนให้มีเอกลักษณ์ความน่าสนใจยิ่งขึ้น  
         ทั้งนี้ “เมนูของหรอยเมืองกระบี่” พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกระบี่ และต้องการเข้าถึงเมนูของหรอยเมืองกระบี่ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอาหาร (Krabi Gastronomy) ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบ และ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร ตลอดจนธุรกิจโรงแรม ซึ่งรายได้หลักของจังหวัดกระบี่มาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่แล้ว ธุรกิจด้านอาหารก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของจังหวัด และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ค้าขายอาหาร ผู้ประกอบการ ธุรกิจอาหารจังหวัดกระบี่ ตลอดจนธุรกิจที่พัก โรงแรมที่ต่างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จังหวัดกระบี่จึงต้องเร่งพัฒนาตนเองให้พร้อมเปิดเมืองรอบใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ รวม 18 หน่วยงานของจังหวัดกระบี่จึงร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาและขับเคลื่อน กับภาคเอกชน และขานรับนโยบายด้วยการทำโครงการเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “เมนูของหรอยเมืองกระบี่” ด้วยการผนึกกำลังกันจัดกิจกรรมประกวดเมนูอาหาร “ของหรอยเมืองกระบี่” (The Taste of Krabi) ขึ้น โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชนได้พัฒนาตนเองแล้ว เมนูอาหารที่ชนะการประกวดและได้รับการพัฒนา ยังได้นำมาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เจ้าของเมนูเอง และการท่องเที่ยวของ จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงชุมชน ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ผลิต กับแหล่งวัตถุดิบท้องถิ่น ทั้งการเกษตร และการประมง ให้ได้ทำงานอย่างประสานไปด้วยกันอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงใน อนาคตต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :