นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมคณะลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนถุงยังชีพ ในรอบที่ 2 และ 3 ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

         พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ โดยใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนถุงยังชีพ ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
         โดยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในจังหวัดกระบี่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และขณะนี้จังหวัดกระบี่ได้ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งนำโดย พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จึงได้มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ โดยการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยได้เปิดรับลงทะเบียนไปแล้วในวันที่ 1 – 7 กันยายน ที่ผ่าน แต่ยังมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เทศบาลจึงมีการพิจารณาเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือดังนี้ ในรอบที่ 2 ลงทะเบียนในวันที่ 13-15 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ หากมีสมาชิกที่อยู่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือนเดียวกัน มากกว่า 4 คน ขึ้นไป ให้สามารถลงทะเบียนรับถุงยังชีพได้เพิ่มเติมได้ กรณีครอบครัวขยาย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน แต่แยกครัวเรือนออกไป(แต่ยังคงอยู่ในเขตเทศบาล) ให้สามารถลงทะเบียนรับถุงยังชีพได้ 
         ส่วนรอบที่ 3 ลงทะเบียนในวันที่  16- 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตเทศบาลแต่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ณ ที่ทำการชุมชนใกล้ที่พักของท่าน จึงขอให้พี่น้องประชาชนไปลงทะเบียนได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :