นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (Community lsolation) เทศบาลเมืองกระบี่ คาดว่าจะเปิดศูนย์ฯประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

          พันตำรวจเอกสมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว เตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (Community lsolation) เทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวก ไว้รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และอยู่ระหว่างรอส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนใช้เป็นสถานที่แยกกักตัวออกจากครอบครัวและชุมชน สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการทำ Home lsolation เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดเตรียมสถานที่ ณ โรงรมยางพารายูในเต็ด ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ ไว้รองรับผู้ป่วย จำนวน 60 เตียง  
         สำหรับศูนย์พักคอยดังกล่าวขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า การระบายอากาศ ระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อ การจัดเตรียมห้องพัก ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เตียงกระดาษ มุ้ง รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นคาดว่าจะเปิดเป็นศูนย์พักคอยประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ 
          ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ภาชนะอาหาร สบู่ ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำระฯลฯ ได้ที่ศูนย์พักคอยโรงรมยางพารายูในเต็ด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มสีเขียวต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :