จังหวัดกระบี่ระดมเจ้าหน้าที่ เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม ครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

          ที่บริเวณหน้าหาดคลองม่วง และหาดเกาะกวาง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับ นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นายสมศักด์ เตบบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลหนองทะเล เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล กลุ่มจิตอาสา Trash Hero และพนักงานโรงแรมในพื้นที่   ร่วมกันปรับภูมิทัศน์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณหน้าหาดคลองม่วง และหาดเกาะกวาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ เตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเตรียมการต้อนรับ ครม.สัญจร จ.กระบี่ ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 นี้ และถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้หลายหน่วยงาน ทุกพื้นที่ในจังหวัดกระบี่เร่งทำความสะอาดและปัดบ้านกวาดเมืองให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นกัน เพื่อสร้างความประทับใจแรกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศผู้มาเยือนกระบี่อีกครั้ง  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :