จังหวัดกระบี่ประชุม การเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการ ประชุม ครม.สัญจร เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดทำความสะอาด เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

          ที่ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้า การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและการจัดสถานที่ ที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเทศบาลเมืองกระบี่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองหรูด อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี และโรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท การจัดเตรียมยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านจราจร การปรับปรุงเส้นทางและรักษาความสะอาดตลอดเส้นทางการลงตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับแต่ละจุด และการจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการ และพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดช่วยกันทำความสะอาดบ้านเมือง เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
          นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำหนดตรวจความพร้อมของสถานที่การจัดประชุม ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ทจังหวัดกระบี่ และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กำหนดตรวจความพร้อมของสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำพื้นที่ ณ จุดที่รับผิดชอบ เพื่อรับการตรวจ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :