ผวจ.กระบี่ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กที่มีปัญหาสุขภาพและพิการในครัวเรือนเปราะบาง อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ ตามปฏิบัติการ krabi Steady

ผวจ.กระบี่ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กที่มีปัญหาสุขภาพและพิการในครัวเรือนเปราะบาง อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ ตามปฏิบัติการ krabi Steady

        นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กที่มีปัญหาสุขภาพและพิการในครัวเรือนเปราะบาง บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตาจ.กระบี่ ตามปฏิบัติการ krabi Steady โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา พร้อมด้วยนายศักดา สีแดง ปลัดอาวุโส ผู้ใหญ่บ้าน ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนตำบลเกาะลันตาใหญ่ และทีมพี่เลี้ยง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลชุมชน/ครัวเรือน 
        การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะได้มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือครัวเรือนตามสภาพปัญหา เช่น ครัวเรือนที่เด็กเป็นโรคลมชัก ให้ดำเนินการติดต่อแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลกระบี่ตรวจโรคเพื่อการรักษาที่ถูกต้องครัวเรือนที่เด็กเป็นโรคกระดูกผิดรูป ตรวจสอบเรื่องการออกบัตรผู้พิการให้เด็กและให้กรรมการหมู่บ้านช่วยซ่อมแซมประตู หน้าต่าง หลังคาบ้านที่รั่ว พร้อมจัดหาเตียงที่เหมาะสมให้เด็ก รวมถึงสามล้อพ่วงข้างสำหรับมารดาใช้ในการเดินทางของเด็กและขายสินค้า
        ทั้งนี้ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนกระบี่และประสานขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

วาสนา บัวทอง
สวท.กระบี่ รายงาน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag